Плащаме през телефона за 10 секунди Услугата за незабавни плащания вече е факт у нас
У нас вече е налична услугата за незабавни плащания. Официалният й старт е даден на 1 април тази година, казва Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на Борика АД в статия в бюлетина на Асоциация на банките в България.
По думите му следваща важна крачка е незабавните плащания да достигнат до крайния клиент и при крайния търговец. Това не е просто бърз начин банките да си разменят съобщения и да се разплащат помежду си. Тук говорим за разплащания в рамките на 10 секунди само на базата мобилен номер – иновация, която води клиента към едно ново преживяване.
За да се случи това, БОРИКА ще поддържа централна база, в която ще има съответствие между телефонен номер и IBAN-а на получателя. Ако потребителите са включени в системата за незабавни разплащания, те ще могат да се разплащат помежду си по този начин. Връзката между телефонния номер и IBAN по същество е прецедент за България, обяснява Вичев.
По думите му има европейски стандарт за това как се поддържа тази услуга. В процеса на внедряване на платформата за незабавни плащания, в партньорство с няколко банки, ще започнем да предлагаме и тази функционалност.
Това ще се случи още през настоящата година – през второто тримесечие ще бъдат активни незабавните плащания, а във втората половина на годината се очаква да реализираме и връзката между телефонен номер и IBAN, което е следващата стъпка в проекта.
Същественото е, че има утвърден европейски стандарт за този процес и се предвижда в бъдеще този тип разплащания да бъдат възможни навсякъде в Европа, на базата на незабавни еврови разплащания, допълва експертът.
Според него възможността клиентът да плати посредством мобилно решение в търговски обекти по начин, сходен на безконтактно картово плащане, само че финансово доста по-изгоден за всяка от страните, ще стане възможно посредством въвеждането на националния стандарт Blink през следващата година.

Непосредственото бизнес приложение на четиристранния модел за незабавни плащания в лева е както при плащане с банкова карта на ПОС терминал при търговец. По аналогия на картовите разплащания, след потвърждение за успешно плащане, търговецът може достатъчно бързо да приключи сделката, което е сериозно предимство.
Разнообразни са начините, по които може да бъде иницииран процеса – от страна на търговеца или от страна на клиента. Съответно, има и различни видове потвърждения, статични и динамични QR кодове, NFC технологии и като цяло, различни технически начини. Със сигурност тази инфраструктура, от финансова гледна и като модел, е по-добра за банките и за доставчиците на платежни услуги, казва още Вичев.
VESTI