Споразумение за сътрудничество за разработване на технология за 5G мобилен интернет подписаха Европейският Съюз и Китай. Технологията трябва да бъде създадена до края на 2016г., като услугата ще започне да се предлага масово до 2020г.

Споразумението включва разработването на спецификите, както и финансиране на проекта, като Европейската комисия поема задължението да инвестира 700 милиона евро в технологията. В периода на създаване на 5G мрежата, компаниите от Европейския Съюз ще имат достъп до разработките на Китай, както и възможност за участие в тях.

Бъдещото поколение на мобилния интернет ще бъде с осезаемо по-високи скорости. Ранните тестове, провеждани до момента, показват възможност за пренос на 1 GB на секунда .