ЕС ще изгражда собствена сателитна телекомуникационна мрежа До 2027 г. Европейският съюз ще разполага със собствена мрежа от телекомуникационни спътници. Европейският парламент и страните от ЕС вече се съгласиха да дадат зелена светлина на сателитната мрежа IRIS2 (Инфраструктура за устойчивост, взаимосвързаност и сигурност чрез спътници).
Проектът се оценява на 6 милиарда евро, от които 2,4 милиарда евро са финансиране от ЕС, а 3,6 милиарда евро - от частния сектор и Европейската космическа агенция. Очаква се европейските стартиращи предприятия да изградят 30% от инфраструктурата. В резултат на това ЕС ще разполага със собствена система за безопасни космически комуникации
Плановете за изграждане на телекомуникационна сателитна мрежа бяха обявени за първи път в ЕС през януари, а с началото на събитията в Украйна Европа започна да обръща все по-голямо внимание на проекта. Според изявление на Европейския парламент "IRIS2 ще гарантира суверенитета и автономията на Съюза, като ще намали зависимостта от трети страни.
Основната цел на програмата е да осигури сигурен достъп до интернет на правителствени агенции (включително тези в областта на отбраната) в критични ситуации, вариращи от кибератаки до природни бедствия, които разрушават наземните комуникационни линии. Освен това спътниците ще осигурят широколентов достъп до интернет на места в Европа и изцяло в Африка, където все още няма достъп до интернет. Според някои доклади тя ще осигури и свързаност с арктическия регион.
"За първи път Европейският съюз ще има собствено спътниково съзвездие, особено в ниски земни орбити - новата граница за телекомуникационните спътници", заявиха членовете на ЕП.
IRIS2 ще допълни съществуващата навигационна система "Галилео" и мрежата за наблюдение на Земята "Коперник", които вече функционират от края на 90-те години на миналия век.