Туристите по Седемте рилски езера вече вървят по новоизградените около 4 километра екопътеки по циркуса, казаха планинари. Реновирането стана по проект за около 7,5 млн. лева, като работата беше спирана миналата година от прокуратурата след сигнали, че на езерата, при езерото Бъбрека, е качена тежка земекопна техника.
През летния сезон посещаемостта на района на езерата се увеличава многократно. Преди седмица учени алармираха, че поради голямата замърсяемост, има опасност популярните естествени басейни да се заблатят. Затова усилията са насочени за ограничаването на туристическия поток или поне канализирането му в определени маршрути.
Именно затова е замислен и реализиран проекта с пътеките, от който, според местни планинари и природозащитници вече има ефект.