Център за спешна медицинска помощ - Стара Загора, филиал Казанлък
112, Казанлък, ул. “Стазагорска“ 16
МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”
0431/68300, Казанлък, ул. „Старозагорска ” 16
Медико-диагностична лаборатория “Севтополис”
0431/62802, Казанлък ул.”Неофит Рилски” 10
ВиК- Казанлък
0431/63748 – Дежурни
EVN – Казанлък
0700 1 0007 – телефон при аварии на цената на градски разговор
0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки
Община Казанлък
0431/98201, 0431/98222, 0431/98550, Казанлък, бул. “Розова Долина“ 6
Общински съвет - Казанлък
0431 98214, 0431 98215, Казанлък, бул. “Розова Долина“ 6
Община Казанлък - Център за Информация и Услуги на Гражданите
0431/98248, Казанлък, бул. “Розова Долина“ 6
Община Казанлък – Културно-информационен център
0431/98553, ул. „Искра” 4
Районен съд - Казанлък
0431/63834 / Адрес: Казанлък ул. “Отец Паисий“ 16
Районна прокуратура - Казанлък
0431/62737,Казанлък ул. “Отец Паисий“ 16
Районно управление “Полиция“ - Казанлък
112, 0431/62343, Казанлък ул.“Д-р Стамболски“ 2
Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ - Казанлък
112, Казанлък ул. “Старозагорска“ 22
Данъчен офис на НАП - Казанлък
0431/62509, Казанлък ул.„Кн. Ал. Батенберг” 4, етаж 5
Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора, клон Казанлък
0431 62770, 0800 14 800 / Адрес: Казанлък ул. “Тракия“ 15
Национален осигурителен институт - НОИ, филиал Казанлък
0431/68388, 0894192688, Казанлък ул. “Сан Стефано“ 11
Дирекция Бюро по труда - Казанлък
0431/62510, Казанлък, бул. “Ал. Батенберг“ 4, ет. 4
Дирекция социално подпомагане - Казанлък
0431/64761, Казанлък, бул.“Ал.Батенберг“ 4
Исторически музей „Искра”
0431/62755, 0882512209, Казанлък, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 9
Казанлъшка тракийска гробница
Казанлък, парк „Тюлбето”
Гробница на Севт III
Казанлък - Шипка, могила „Голямата косматка”
Гробнично-култов комплекс Оструша
Казанлък - Шипка
Мегалит “Вратата на Богинята“
Бузовград, 1 км, екопътека над селото
Музей на розата
Казанлък, бул. „Освобождение” 49
Етнографски комплекс „Кулата”
Казанлък, бул. Никола Петков” 18
Дом „Петко Стайнов”
Казанлък ул. „Академик Петко Стайнов” 13
Литературно-художествен музей „Чудомир”
0431/64419, Казанлък ул. „Трапезица” 6
Художествена галерия - Казанлък
0431/63104, Казанлък ул. „Св.Св. Кирил и Методий” 9
Родна къща „Академик Дечко Узунов”
Казанлък ул. „Княз Мирски ” 24
Родна къща „Проф. Ненко Балкански
Казанлък ул. „Генерал Радецки ” 17
Национален парк – музей „Шипка – Бузлуджа”
0431/62495, 0431/64787, Казанлък ул. „Петко Р. Славейков” 8
Паметник на Свободата
връх Шипка
Паметник на Хаджи Димитър
Паметник на БСДП
Паметник на Габровско - Севлиевски партизански отряд
връх Бузлуджа
Паметник на Победата - Шейново
С. Шейново
Храм „Рождество Христово”
гр. Шипка
Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства
0431/54062, Казанлък, ул. „Чудомир”
Общинска библиотека „Искра”
0431/63703, 0431/63794, Казанлък, ул. „Искра”1
Театър „Любомир Кабакчиев”
0431/63188, Казанлък, ул. "Цар Симеон Велики" №12