“Арсенал“ Ад търси да назначи


Инспектор електробезопасност


Работното място е в Завод 0/190
Изисквания за длъжността:
средно или по-високо ел. техническо образование


Допълнителни изисквания: 3-та или по-висока квалификационна група по ел. безопасност
Практически опит в областта на контрола на ел. уредби и съоръжения, компютърна грамотност: Microsoft Office linux и други.
Естеството на работа на работа изисква мъж, до 40 години.


Повече информация за обявената позиция на телефон: 0431/ 5 77 47 отдел „Човешки ресурси“
Документи за кандитдатстване могат да се изтеглят оттук:
www.arsenal-bg.com/kadri
или получени от гише „Пропуски“ на Централен портал от 7,00 до 17,00 часа.


Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес:
kadri@arsenal-bg.com