Свободни работни места в Община Казанлък към 2 февруари Дирекция „Бюро по труда“, Казанлък обяви свободните работни места към 2 февруари, 2021 г.
25 са незаетите работни места за монтажник на изделия от метал и 20 за кофражисти. Останали са само 12 свободни места за машинен оператор в производството на експлозивни вещества, като в началото на годината те бяха три пъти повече. За тези длъжности се изисква средно или основно образование.
От специалистите с висше образование са обявени две преподавателски места по математика и две незаети длъжности за медицински сестри.
Във филиалите на ДБТ, Казанлък са свободни работните места за учител по български език и литература, училищен психолог и медицинска сестра, за които се изисква висше образование по съответната специалност.
В Община Павел баня са обявени четири свободни работни места за продавач-консултанти, като изискването е кандидатите да живеят в общината.
Подробна информация клиентите на ДБТ – Казанлък могат да получат от трудовите посредници ако са регистрирани като активно търсещи работа и отговарят на изискванията за съответната длъжност.