Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък обяви свободните работни места към 25 май, 2021 г .
Все още остават незаети работните места за висш медицински персонал. В списъка със свободни работни места фигурират: лекари по вътрешни болести, нефрология и педиатрия; специализанти по анестезиология, нервни болести, образна диагностика, хирургия и уши, нос, гърло. Търси се и лекар по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия. Все още остават незаети работните места за 6 медицински сестри и 2 акушерки, за които изискването е също да имат завършено висше медицинско образование.
От специалистите с висше техническо образование са посочени незаети само две работни места – за инженер-конструктор и ръководител база.
Средно техническо образование и опит се изисква за заемане на длъжностите електротехник, водопроводчик, огняр, монтьор, шлосер, заварчици, стругар, шлайфист и машинни оператори на различни видове машини и оборудване.
От работническите професии най-много се търсят строителни работници, бетонджии, монтажници на изделия от метал, шпакловчик и др.
От филиалите на ДБТ има подадени само пет незаети работни места – едно за медицинска сестра и четири за продавач-консултанти, за които се изисква да живеят в община Павел баня.
Пълната информация за вакантните работни места в Казанлък и региона, клиентите на Дирекция „Бюро по труда“ могат да получат от трудовите посредници, ако са регистрирани като активно търсещи работа и ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.