Общината търси здравен медиатор

Процедура за подбор на здравен медиатор обяви Община Казанлък. Кандидатите трябва да имат завършено средно образование, да са част от местна уязвима етническа общност, да познават здравните и социални проблеми на общността, да владеят езика на общността, да имат комуникативни умения и компютърна грамотност.

Желаещите да кандидатстват за позицията могат да се информират подробно за нея и нужните документи от сайта на Община Казанлък: https://www.kazanlak.bg/page-9466.html

Изборът на кандидата ще бъде направен по документи и след интервю с комисия.

Датата, часа и мястото за провеждане на интервюто ще бъдат обявени допълнително.

Срокът за кандидатстване за позицията е до 17.02.2020 г.

Документите се подават на Гише № 2 – „Деловодство“ в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина” № 6.

Здравният медиатор трябва да работи с клиенти и да помага за получаване на достъп до здравни услуги. Също така да посредничи между уязвими групи и здравни и социални служби.
Медиаторът трябва да подпомага при попълване на различни документи и да взима участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
Допълнителна информация за професията „Здравен медиатор“ може да намерите на www.zdravenmediator.net.
Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net