Община Казанлък търси специалисти

Девет свободни работни позиции за работа в общинската администация на Казанлък и в общинските структури обяви на сайта си Община Казанлък.
С изключение на едно, всички обявени работни позици са за висшисти. Свободните работни места са обявени с кметска заповед от 6-ти януари, като възможността за подаване на докумени за конкурсните позиции е до 20-ти януари.
С конкурси Община Казанлък търси да назначи началници на следните отдели:
„Иокономика и управление на собствеността“, „Култура и туризъм“, „Социални дейности“, „Технологичен и нвестиционен контрол на строителството“, „Устройствени планове,проектиране и кадастър“.


За всички тези позиции кандидатите трябва да имат завършено висше образование, поне степен бакалавър, в съответното подходящо направелине и професионална квалификация, изисква се минимален опит от 3 години работа, като освен необходимите документи, те представят и концепции за стратегическо развитие на отдела, за който кандидатстват.
Основните заплати са от 1 000 лева, става ясно още от обявленията в сайта на Община Казанлък: https://www.kazanlak.bg/cat-258.html


До 22-ри януари е срокът за подаване на документи за обявената свободна позиция за технически секретар в отдел „Социални дейности“. Изискането за тази длъжност е средно образование.
Три са обявените свободни позиции за старши експерти в отдел „Социални дейности“.
Кандидатите трябва да имат висше образование в съответната дейност. Срокът за кандидатстване за тези места също е 22 –ри януари тази година.