„Арсенал“ АД Казанлък търси да назначи следните специалисти :

1. Ръководител Конструктивен отдел

Местоработата е на територията на Завод 5, Казанлък

Изисквания към кандидатите:

Висше инженерно техническо образование в областта на машиностроенето
Владеене на английски език /писмено и говоримо/
Опит на подобна позиция
Компютърни умения –MS Office, internet, Auto CAD, Solidworks, Topsolid
Професионален опит в машиностроителни фирми е предимство
Отлични административни, организационни и комуникационни умения, способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност, работа в екип, поемане на лична отговорност


2. Инженер –конструктор

Местоработата е на територията на Завод 5, Казанлък


Изисквания към кандидатите: висше образование- бакалавър или магистър
Владене на чужди езици е предимство
Компютърни умения –MS Office, internet, Auto CAD, Solidworks, Topsolid
Професионалне опит в машиностроителни фирми е предимство
способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност.


3. Инженер по Електро КИП и автоматизация


Изисквания към кандидатите:

Висше инженерно техническо образование- бакалавър или магистър
Владеене на чужди езици е предимство
Опит на подобна позиция
Компютърни умения –MS Office, internet, Auto CAD, EPLAN, софтуер за управление и проектиране
Опит в проектирането на системи за управление, базирани на промишлени контролери, КИП и А съоръжения, промишлена автоматизация и електроинсталации
Познания в съответната нормативна база и специализирани софтуерни продукти
Способност за работа в динамична среда, аналитично мислене, организираност, прецизност, работа в екип, поемане на лична отговорност

Компанията предлага атрактивно възнаграждение, месечен бонус, социални придобивки /ваучери за храна, безплатен транспорт, столово хранене, медицинско обслужване, съдействие от страна на фирмата при релокация/.
Първоначалният избор ще се извърши по документи. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Желаещите да кандидатстват за позициите могат да изтеглят своите документи от сайта на „Арсенал“ АД


www.arsenal-bg.com/kadriили получени от гише „Пропуски“ на Централен портал от 7,00 до 17,00 часа.
Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес:
kadri@arsenal-bg.com
или подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 часа, на адрес:
гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4

Повече информация за възможностите за работа в „Арсенал“ АД, както и за конкретната позиция и условия, може да получите от Направление "Човешки ресурси" на фирмата,
на телефон: 0431/ 5 77 47