62 500 лева да получи футболният клуб „Розова долина“ в Казанлък за подпомагане на дейността си от общинския бюджет тази година, гласува мнозинството от градските старейшини на последната сесия на Общинския съвет в града.
Другите 3 клуба в населените места от общината, отборите на „Елтемир“- град Крън, на „Минерал“ село Овощник и на „ „Бузлуджа“ в село Енина, ще получат за дейността си през настоящата година по 2 500 лева всеки. Съгласно приет принцип за разпределение на средствата, 30% от сумите са за детско-юношеските формации към отборите, останалите 70% за дейност на клуба.Владимир Чучумишев, зам. председател на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности от групата на „Алтернативата на гражданите“ изрази общото становище комисията за отлагане на разпределението на субсидията за футболните клбове, с мотива че се подготвят промени в Наредба 34 за спортните клубове и е резонно подобно разпределение да следва след приемането й.
Друг мотив на несъгласните съветници бе, че на практика сумата, заделяна за ФК „ Розова долина“ е 1/3 от цялата сума, определена за подпомагане на всички спортни клубове в община Казанлък.
Да бъдат гласувани субсидиите на всички спортни клубове наведнъж, предложи Моника Динева, общински съветник от БСП. Групата й подкрепи и предложението на Спортната комисия за отлагане с едно заседание на гласуването на субсидиите, до приемането на Наредба 34.


Предложението за отлагане на гласуването на субсидиите бе контрирано от представители на ГЕРБ с мотива, че до приемането на новите текстове в наредбата за спортната дейност, която ще позволи гласуването на субсидиите, ще минат поне два месеца, в които на практика футболните клубове няма да имат финансиране.
Предложението на общинската съветничка Моника Динева не бе предложено на гласуване.
На днешното заседание общинските съветници приеха и промени в три общински наредби:
без дебати бяха гласувани новите текстове и новите предложения за нови такси и цени на услуги, извършвани от Община Казанлък в Наредба 26. Двама съветника от БСП бяха против, един от „Алтернативата на гражданите“ се въздържа.
Мотивът и на тримата за неподкрепа бе, че част от цените, свързани с някои услуги в сферата на туризма и празника на розата са в евро.


Без дебати бяха приети и новите текстове и промените в Наредбата за отдаване под наем на общинско имущество- Наредба 15.
Нямаше дебати и при приемането на изцяло нова Наредба №10 за условията и реда за ползването на спортните обекти, собственост на община Казанлък.

Всички тези нормативни документи могат да се намерят на сайта на Община Казанлък.