Въпреки парите - няма

По- малко от месец преди старта на новата учебна година продължава усиленото търсене на учители в цялата област. Към днешна дата на сайта на Регионалния инспекторат по образованието в Стара Загора са обявени общо 184 свободните работни места, сред тях има освен за учители, така и за помощен и ръководен персонал.
Търси се на практика всичко: най- много са вакантните места за учители в начален курс, както и за учители по информационни технологии, математика и специални предмети, физическо възпитание, рисуване, музика, БЕЛ. Почти няма предмет, за който да не се търсят учители.
Масово е търсенето на учители по различни практики в професионалните гимназии. Огняри домакини, завеждащи АТЧ, както и помощник директори по учебната част, са също сред вакантните месаа.
В община Казанлък най- много свободни места са обявени в ХГ „Св. Св.Кирил и Методий“ в ПГ по лека промишленост, в ПГ по транспрот и транспортен мениджмънт, в основните училища „Паисий Хилендарски“ в Казанлък, както ив основните училища в Крън, Ръжена, Копринка, свобдин месат за начални учители има и в ОУ „Антон Страшимиров“ в Казанлък. Преподаватели по теория и практика по машиностроене търсят и в ПГ „Иван Хаджиенов“.

Според запознати с проблемите в образователната сера, не парите вече са проблем на професията на учителя, а загубеният престиж на професията в последните почти две десетилетия.

Бумът сред кандидат-студентите тази година в педагогическите специалности трудно ще реши пробема с престижа, мотивацията за работа и имиджа, категорични са те.


За повечето работни места се кандидатства до началото на месец септември, но има и такива, за които възможността да се подават документи изтича в следващите 6 дни.
16 септември, понеделник, е първият учебен ден за тази година.