За втори път в Казанлък се провежда "Изложение на университетите и колежите в България". То бе открито в Младежкия дом в 11.00 часа на 22 октомври и ще приема любознателни зрелостници до 16.00 часа. Инициатор и организатор на събитието е Младежки общински съвет - Казанлък, с подкрепата на Общината.

26 висши учебни заведения в цялата страна привличат вниманието на бъдещите студенти от града на розите. За всяко едно от тях има обособено място, където представители на учебното заведение помагат на зрелостниците с нагледни материали и отговарят на конкретни техни въпроси. Тук са Технически университет – София и неговият Колеж в Казанлък, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Медицинският университет в Пловдив, Нов български университет, Пловдивският университет "Паисий Хелендарски", Тракийски университет - Стара Загора, Минно-геоложкият университет, Висшето военно-въздушно училище "Георги Бенковски", Стопанска академия - Свищов, Варненски свободен университе и още много други реномирани висши учебни заведения и колежи в България.

Събитието получи изключително висок отзвук в първото си издание през миналата година, като тогава Техническият колеж в Казанлък бе обект на огромен интерес от страна на завършващите средното си образование момчета и момичета. Тази година интересът е още по-голям, вероятно инициативата стана по-популярна, а и за учениците е много по-лесно да се запознаят с обучението в различните ВУЗ-ове на едно място, при това в града, където живеят и учат.

Още по-голямо удобство за бъдещите студенти от Казанлък и региона предлага Техническият колеж в Казанлък, който започна третата си учебна година и вече има 200 студенти. Базата на Колежа е в сградата на бившето строително училище, част от която бе реновирана с мащабна дарителска акция от страна на бизнеса. Предстои развите на учебното заведение, тъй като се подготвя и магистърска програма за следващата година.

Според участници в казанлъшкото изложение на университетите и колежите у нас, много добър вариант е да се направи още едно издание напролет, през месец март, преди старта на кандидат-студентската кампания. Това ще улесни самите зрелостници и ще допринесе за техния окончателен избор на висше учебно заведение.