Церемонията по приключване на най-мащабния ВиК-проект на територията на община Казанлък бе на същото място, на което бе даден стартът на проекта – край Централната помпена станция. „Такава реконструкция на мрежата и съоръженията не е правена досега“, заяви управителят на „ВиК Стара Загора“ инж. Радостин Миланов, който работи в бранша от 1988 година. Според него, извършените ремонти на водопроводната и канализационната мрежа в двата най-големи града в областта ще позволят значително да се намалят авариите и загубите, ще могат да се проследяват количествата на консумираната вода, дебитът и налягането. Също така, при необходимост може да се прехвърлят обеми между двата най-крупни водоснабдителни района – Казанлък и Стара Загора. Това ще позволи след няколкомесечен анализ, дружеството да намали цената за услугите, които получават неговите потребители. А цената, както казва той се определя от множество фактори. За изпълнението на проекта за подобряването на инфраструктурата в областта, ВиК е ползвало значителни кредити от Европейската банка за възстановяване и развитие и от „ВиК холдинга“. Поради оспорване на някои от процедурите по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), по която са осигурени инвестициите, е наложена редукция от 11 милиона лева. Това се оспорва в съда и в момента обжалването е стигнало до Върховния административен съд. Досега дружеството е платило от собствените си приходи 8 милиона лева по направената редукция. Затова и засега предлаганата цена за 1 кубик вода, която КЕВР ще разгледа на заседанието си на 22 декември е от 5, 016 лева, като увеличението е с 8,5%. При последващ анализ обаче, съобразно икономическата обосновка, догодина цената най-вероятно ще бъде намалена, заяви инж. Миланов.
Заместник-кметът на Казанлък Даниела Коева заяви, че реконструкцията на ВиК инфраструктурата е продължила повече от предвиденото, което е причинило доста неудобства на гражданите – временна организация на движението, спирания на водоподаването, аварии и т.н. Тя заяви, че Община Казанлък ще следи стриктно за изпълнение на гаранционните срокове, като се надява възложителят, т.е. „ВиК Стара Загора“ да реагира своевременно при необходимост. Гаранционните срокове за различните съоръжения е различен, но най-малкият от тях е две години, поясни тя. Община Казанлък е финансирала с един милион лева асфалтирането на улици в града, такива, които са извън зоните на проекта.