Старозагорският окръжен съд отмени наказателната отговорност и наложи само административно наказание на 18 годишния ученик от Казанлък, който в края на януари миналата година счупи фонтана на площад КИАЦО в града. Това стана с решение №56 от 11-ти април тази година на Наказателното отделение на Старозагорскrя окръжен съд.
Отменяйки наказателната отговорност на ученика, Съдът отмени и пробационните мерки, наложени с решение на Районния съд в Казанлък, спрямо извършителя на деянието.
По- рано Районният съд в Казанлък, от 10-ти октомври 2018 година, осъди ученика да заплати щетите по фонтана, оценени на 1 227 лева, адвокатския хонора на адвоката на Община Казанлък, в размер на 500 лева, както и осъди ученика да положи 150 часа обществено полезен труд и други две пробационни мерки с действие от година и половина.Основните мотиви на Окръжния съд в Стара Загора за отмяната на първоначалната наказателна отговорност на извършителя на деянието, в това число и пробационните мерки и трансформирането на наказателната отговорност в административна, са процесуални нарушения, имащи отношение към приложения към делото видеозапис, както и доброто поведение на ученика и чистото му съдебно досие.
Според съдебния състав, в протокола, с който е предаден на „ПИ в РУ Казанлък диска с видеозаписа от камерите на КИАЦО, липсва подпис на този полицейски орган.“ Съгласно законовите разпоредби, това означава, че дискът с видеозаписа не може да се счита за доказателство.
В момента ученикът, който с действията си, разруши стария фонтан на КИАЦО, е студент в Нов Български университет в София.

В края на януари миналата година хиляди потребители на социалните мрежи видяха от разпространен в тях от ПРЕС ТВ видеозапис, допил популярност като "Кинг Конг на шадравана" http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/01/30/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/

как група младежи около 4 сутринта на 27 януари минават край фонтана и един от тях се покатерва на него. В резултат на което горната част на фонтана се чупи и младежът, качен на нея, пада.

С решението от вчера на Окръжния съд в Стара Загора на практика младежът, станал причина с действията си да се счупи фонтана, е невинен. Той няма да полага и 150 часа обществено полезен труд.


Решението на Окръжния съд е окончателно.