От м. ноември 2022 година средната работна заплата в „Арсенал” ще достигне размера от 2000-2020 лева. Това става факт, след като трудовите възнаграждения в „Арсенал” АД и „Арсенал – 2000” АД се увеличават от този месец с 15%. Увеличението е на договорената работна заплата и съответно на тарифните ставки на работещите на сделна система на заплащане. С поредното, пето за 2022 година, нарастване на работните заплати в „Арсенал”, дружеството изпреварва значително средната работна заплата както в Старозагорска област, така и в цялата страна. От м. ноември нараства и минималната договорена работна заплата в „Арсенал”. Тя е в размер на 820 лева, като с допълнителните месечни премии надхвърля 860 лв., докато на национално ниво остава 710 лева с очаквания да се постигне известно увеличение през 2023 година.

По данни на Националния статистически институт, в област Стара Загора средната брутна работна заплата за третото тримесечие на тази година е 1579 лева, а на национално ниво в икономическа дейност „Преработваща промишленост” за същия период е 1487 лева. Старозагорска област е на трето място в страната по размер на средната работна заплата.

Само през 2022 година, с последното увеличение от м. ноември, средната работна заплата в „Арсенал“ ще нарасне с 63% спрямо тази през 2021 година – увеличение, каквото не е имало в дружеството през последните 30 години. Нарастването на трудовите възнаграждения става с темпове, които изпреварват над 3 пъти официално обявената инфлация у нас. Това е една от целите на ръководството на „Арсенал” за постигане на по-високи доходи на работещите в дружеството и гарантиране на добър социален статус.

Увеличение на доходите на арсеналци се получава и чрез допълнителни стимули като ежемесечните ваучери за храна в размер на 200 лева и допълнителни бонуси за празниците, включително за предстоящите Рождество Христово и Нова година, общо ваучери на стойност 3000 лева годишно. За пътуващите до завода в Казанлък и до Мъглиж от съседни общини и Стара Загорае осигурен безплатен транспорт. От 1 септември бе въведен допълнителен ежемесечен стимул от 250 лева за отдалеченост на новопостъпили работници и специалисти от общините Стара Загора, Гурково и Николаево. Всеки новопостъпил работник и специалист, със средно или висше образование получава още един еднократен финансов бонус. Той е в размер на 2000 лева за ръководни кадри, 1500 лева за инженери, програмисти, настройчици на металорежещи машини с ЦПУ и 1200 лева за стругари, фрезисти, шлайфисти, ел. монтьори, оператори на метарлорежещи машини с ЦПУ.

С цялостната си политика „Арсенал” – най-голямото дружество в България в сектор „Машиностроене”, доказва за пореден път, че е коректен работодател. Работодател, който се грижи за своите работници, специалисти и служители да получават достатъчно добри доходи ида ползват редица социални придобивки, което да им дава спокойствие и сигурност, както за тях, така и за техните семейства.