От 10 до 15 юни 2022 г., включително, системата за електронен прием на деца в първи клас и в подготвителни групи в училищата в град Казанлък е отворена за регистрация и редакция на заявления за участие във второ класиране на неприетите деца. Всички родители, които желаят да редактират вече подадено заявление или да регистрират ново за участие във второ класиране могат да го направят онлайн на https://school.kazanlak.bg за първи клас и https://school.kazanlak.bg:8443 за подготвителни групи в училищата. Класираните деца на първо класиране, но незаписани в указания срок, следва да регистрират ново заявление за участие във второ класиране.

Свободните места по училища са публикувани на официалната страница за електронен прием. Класирането ще бъде обявено на 17 юни 2022 г., а срокът за записване е от 20 до 22 юни 2022 г., включително.

Срокът за кандидатстване за III класиране е от 24 юни до 28 юни 2022г., включително. Резултатите ще бъдат публикувани на 30 юни 2022г., а записването е в периода от 01.07.2022 г. до 5.07.2022 г., включително.

Пълният график за прием в училищата може да бъде разгледан на страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели“ – „Образование и стратегическо планиране“ – „Образование“ – „Училища“, както и на https://school.kazanlak.bg за първи клас и https://school.kazanlak.bg:8443 за подготвителни групи в училищата. На посочените страници е достъпна и Системата от правила за електронен прием в подготвителни групи и първи клас.