Областите Стара Загора, Перник и Кюстендил могат да са икономическото сърце на България Заяви премиерът акад. Николай Денков

"Трябва да използваме по най-добрия начин европейските инвестиции и да ги съчетаем с частни, за да могат районите, засегнати от енергийния преход – Стара Загора, Перник и Кюстендил, не просто да продължат своето съществуване, а да се превърнат в икономическото сърце на България", обяви министър-председателят акад. Николай Денков в началото на днешното правителствено заседание, съобщавайки, че териториалните планове за справедлив преход на въглищните региони вече са публикувани за обществено обсъждане. През следващите седмици те ще бъдат обсъдени и по места, и със социалните партньори. Ще бъдат чути всички предложения и, където е необходимо, документите ще бъдат допълнени. До края на септември плановете трябва да бъдат изпратени в Европейската комисия за обсъждане. „До края на годината се очаква да бъдат приети след преговори, така че да можем да започнем дейностите и инвестициите“, каза акад. Денков.

Мерките, предвидени в териториалните планове, са свързани не само със запазване на работни места, но и с развитие на регионите по най съвременен технологичен и икономически начин. През следващите години министерствата на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството трябва да работят в много тясно сътрудничество с министерствата на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа, за да привличат инвеститори. Други две министерства - на образованието и науката и на труда и социалната политика, също трябва да се включат активно, за да подпомогнат хората в тяхната квалификация и преквалификация. Където е необходимо, ще се адаптират учебните програми на професионалните гимназии и висшите училища.

Премиерът Николай Денков изтъкна възможностите, които ще даде реализацията на териториалните планове - да се привличат инвеститори от съвсем ново поколение, да се развият съвременни технологии, свързани с производството, разпределението и използването на зелен водород, както и с производството на енергия от нови енергийни източни