„Листа на класния ръководител“ е най- новият проект на обществения посредник на Казанлък Гинка Щерева.
Целта на проекта е в часовете на класния ръководител през новата учебна година, всеки месец да бъде включвана по една от 10 предложени от посредника теми, с които да се запознават учениците.
Темите, според Щерева са така избрани, че ще дават различни и полезни знания на подрастващите за града, в който живеят, неговата история, културните забележителности, гражданските им права, религиозното поведение, интересни и видни личности на Казанлък в различни сфери от историята и настоящето.
В рамките на проекта учениците ще могат да изработят и туристически паспорт на града, да се запознаят с историята на улицата, на която живеят.
Проектът „Листа на класния ръководител“ е отворен и към него могат да се присъединят всички желаещи класни ръководители от община Казанлък, без значение на каква възраст са учениците им. Партньори на проекта ще са представители на различни институции и казанлъшкото духовенство, които ще участват в лекциите за религиозното поведение и символи.
Своеобразният старт на проекта през септември ще бъде даден с предварителен тест, който има за цел да установи какво е състоянието и какви са проблемите на връзката между ученик-родител и учител в община Казанлък.
На база резултатите от това „тестване“ ще се предложат и нови теми в „Листата на класния ръководител“.
В навечерието на изборите общественият посредник планира и срещи с онези младежи, на които им предстои да гласуват за първи път тази година. Срещата е с цел запознаване с техните права и задължения като гласоподаватели, както и обща информация за процеса на гласуване и органите на властта.
За целта ще се разчита и на компетентната помощ на първия обществен посредник на Казанлък и най- дългогодишен секретар на общинската администрация Катя Киликчиева