Гражданите: "дъвка за наивници" Читателите на сайта zakazanlak.bg не вярват в широко прокламираните и повсеместно оповестявани от страна на управлящите ползи от настоящото ни европредседателство.
70% от участвалите в последната ни онлайн анкета, с въпрос „ какви ползи ще получи страната ни от председателството на Съвета на ЕС в следващите 6 месеца, определят това като „ дъвка за наивници“.
Скептицизмът по отношение на ползите става още по-голям, ако се прибавят и другите 10% от участвалите, според които от европредседателствоот, „доста народ ще получи едни добри пари, от едни не съвсем ясни работи“.
Позитивно настроените граждани по отношение на водещата роля на страната ни в Съветна на ЕС са малко над 13% от участвалите в анкетата, които считат, че българското европредседателство е „една добра реклама за нас“, както и фактът, че „ще сме център на влияние“.
Обобщените данниот анкетата налагат извода, че оптимизмът на управляващите у нас по отношение на отговорната роля,поверена ни като председателстващи Съвета на ЕС и очакванията от това, буди по- скоро скептицизъм от страна на масовия гражданини, отколкото оптимизъм и надежда за очаквани ползи. Гражданите считат, че управляващите небива дазамитат националните проблеми под килима, на фона на европейската временон водеща наша роля. Българите продължават да измерват европейското си съзнание и самочувствие, основно през начина на живот,и доходите си и сигурността си, отколкото през представителните роли на държавата и нейни отделни министри, показват още данните от анкетата.
Тя няма претенция за изчерпателност, но дава основни насоки и ориентири за общественото мнение по актуален въпрос или проблем.
Анкетата е проведена впрез първите 20 дни на месец януари.