Изключително боголюбов жест сториха представителите на групата „Експерти за Казанлък“ от местния Общински съвет.

По повод 150-та годишнина от създаването на църквата „Свети Пророк Илия“ в Куленската махала, те дариха 15 хиляди лева, свои средства за закупуване на 7 църковни полилея за обновяване на църковната утвар. Досегашната е на повече от 105 години и тя ще бъде дарена на други, по-малки истари черкви в енорията.
Новите полелеи са огромни, със специални изработена църковна орнаментика по тях и са произведени в специализиран завод за целта в Украйна. 170 са само лампите, които са на 7-те полилея и придават нов блясък на църкавата. Те вече красят храма „Свети пророк Илия“, който на 19-ти юли с тържествена Света литургия ще положи началото на големите чествания за 150-та си годишнина.
На 20-ти юли е храмовият празник на черквата, денят на Свети пророк Илия.
Освен тези полилеи, със средства на Експертите за закупени и нови 7 храмови икони, посветени на различни църковни празници и светци: сред тях са Въведние Богородично, Възкресение Христово, Благовещение и други.
Това е поредният дарителски жест, направен от представителите на Експерти за Казанлък в последните няколко месеца.

От храмовата управа и Църковното настоятелство благодарят за боголюбивия жест и се надяват той да бъде пример и на други хора, с отношение към църковните дела и опазване на църковното културно-историческо наследство на Казанлък. Желаещите да оставят своя лепта за обновяването на църковната утвар в църквата „Свети пророк Илия“ могат да направят това, като дарят средства или директно закупят отделни елементи от новата църковна утвар. Информация за това може да се намери при храмовия престоятел.