Със заповед на кмета на община Казанлък Галина Стоянова ваканцията на учениците в учебните заведения на територията на община Казанлък се удължава до края на тази седмица. Така неучебни остават и следващите три дни – 11, 12 и 13 януари. Това съобщи за zakazanlak.bg кметът Галина Стоянова.

Решението е във връзка с обявена от РЗИ – Стара Загора грипна епидемия и неблагоприятните климатични условия с много ниски температури.

Съгласно заповедта на кмета, директорите на училища трябва да създадат необходимата организация за поддържане на материалната база и отоплителните инсталации в обявените за неучебни дни.

Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 16 януари, понеделник, 2017 г.

Пропуснатият учебен материал ще се наваксва чрез преструктуриране на учебното съдържание.

Детските заведения на територията на град Казанлък продължават да работят, както и досега. Община Казанлък въведе още преди седмица ежедневно преброяване на децата в дневните детски ясли и детските градини.

Съгласно указанията на РЗИ - Стара Загора и друга заповед на кмета на община Казанлък, в детските заведения и училищата е създадена необходимата организация за ограничаване разпространението на грипния вирус.


Според началника на Регионалното управление по образованието в Стара Загора Татяна Димитрова, кметовете по общини вземат решение дали да се удължи зимната ваканция на учениците, която веднъж бе продължена от РЗИ до 10 януари. Удължаването с още дни е по решение на градоначалниците, съобразно зимната обстановка по места и неблагоприятните климатични условия, които затрудняват придвижването на учители и ученици. Но планираните за събота и неделя кръгове от национални ученически олимпиади по различни предмети ще се проведат, тъй като не могат да бъдат отлагани.

Освен това, по данни на РЗИ за периода 2-8 януари 2017 година, заболеваемостта от остри респираторни заболявания е 361,08 на 10 000 души, което е над граничните стойности.