5=3. Трудна реализация на розовото масло тази година, прогнозират запознати
3 лева е реалната цена на килогам розов цвят, който сега розотърговци и розопроизводители продават и купуват при нива близки до 5 лева, между 4-4,50 и нагоре. Това води и до по-висока цена на крайния продукти го прави и по- трудно реализируем. Крайната цена на розовото масло обаче ще задържи цената си от миналата година, а може и да я надхвърли. Това са прогнозите за тазгодишната кампания по брането на маслодайната роза на дългогодишни розопроизводители и розопреработватели в Казанлъшко.

Според тях до по- високата изкупна цена на розовия цвят се е стигнало освен заради лошото време, затруднило изключително кампанията тази година, въпреки наличието на повече цвят,а и поради нелоялно поведение на розоизкупвачи и розотърговци, некоректни докрай през предходната година, които трудно купуват цвят през тази. За да не им отказват ида се сдобиват с цвят, те нямат друг избор, освен да предлагат по-високи изкупни цени на розовия цвят. Това от своя страна принуждава и останалите да плащат повече за килограм набран цвят.
В средата на кампанията тази година, продължава дефицитът на розоберачи, които са основно роми. За килограм набран цвят, те получават по 1 лев.
За разлика от предишни години, през тази е немислимо да се мисли за отбив от цената и количеството от по „10% дъждовни“, каквато практика е имало преди години.Всичко това ще се отрази в цената на крайните продукти, като те ще се запазят на високите нива от миналата година, а може да има и пробив за още –по високи. Това ще превърне розовото масло в по-трудно реализируем продукт или ще принуди розопроизводителите и розопреработвателите да свалят цени и да продават без печалби. Миналата година цената на килограм розово злато достигна 8 300 – 8 500 евро за килограм.
Падналото търговско ембарго от страна на Иран е другото „ плашило“ за част големите играчи в розовия бизнес. Иран е сред големите производители на розово масло и продукти от маслодайна роза, макар не с качеството на българските. Ако те предложат един добър продукт, на на една сравнително добра цена, какво правим ние?, питат се розопреработователи и розотърговци.
Вместо да намаляват, проблемите ни стават все повече, а и „маймуните на клона“ станахме много и това допълнително усложнява ситуацията, обобщи актуалното състояние на розопроизводителния бранш в момента дългогодишен розопроизводител и розотърговец.

Близо 2 тона розово масло е очаквано да се произведе през тази година от българските розови полета, като първоначална прогноза. Количеството е двойно повече от произведеното през миналата година.