Самарски: Община Казанлък излиза от тежко дясно управление

Тревожно e финансово състояние в община Казанлък, което ще се отрази пагубно в следващите години във всички сфери. Декапитализирана община, с високи такси и данъци за жителите, отсъствие на реализирана инфраструктура в кварталите и селата, непрекъснато говорене и изместване фокуса от тревожните проблеми, вместо действия за разрешаването им. Това са част от изводите, направени в Доклада на председаетял на групата съветници на БСП в Общинския съвет на Казанлък Васил Самарски, по повод изтичащия 4 годишен мандат на местната общинска управа.

Докладът е представен по време на 19 общинска конференция на социалистите в Казанлък. Пълният му текст бе разпространен от Областния съвет на БСП, с мотив: интерес от страна на журналистите. Друг извод, направен от председателя на социалистите в общинския съвет на Казанлък за управлението на общината е : Експертна недостатъчност и некомпетентност, водеща след себе си до неефективна работа на общинската администрация и Общинския съвет.

В доклада Самарски е направил и обобщения извод, че: Община Казанлък излиза от тежко дясно управление, което нанеси непоправими щети в общинската собственост, бюджетната рамка и дълговата обреченост на общината и за следващите четири години.