Минималната работна заплата става 50% от средната

Със 159 „за”, нито един глас „против” и 44 „въздържал се” депутатите в 48-ото Народно събрание приеха предложението за увеличение на минималната работна заплата (МРЗ).

МРЗ вече ще се определя до 1 септември на годината и ще бъде в размер на 50% от средната работна заплата. Тя ще се изчислява за период от 12 месеца, което включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на настоящата.

Процедурата влиза в сила от септември 2023-та и фактически увеличението ще е от 2024 г.