Живот на бързи обороти: Между машините и академичните зали

Химия, физика, висша математика, материалознание, информатика. Лекции, упражнения. Цехове, машини. Редовна смяна, първа, втора, нощна. И отново лекции, лаборатории... Ден след ден. Такъв е животът на 48 работници, които през учебната 2017-2018 година започнаха първата година от своето академично обучение по Студентската програма на „Арсенал” АД. Всички те, 48 мъже и жени на различна възраст, на различни позиции, в различни заводи и цехове на голямото машиностроително предприятие се обединиха около желанието да се развиват, да растат в професията и в кариерата си, ставайки част от инженерния потенциал на „Арсенал”.

И „Арсенал” им предложи един от най-добрите варианти – да работят и учат, без да прекъсват работата си и без да пътуват до висшето учебно заведение, осигури им достатъчно отпуска за учебния процес и база за лабораторните упражнения и в същото време им плаща семестриалната такса или част от нея в зависимост от показания успех на изпитите от предходната сесия.

„Трудно е – работим и учим”, споделят бъдещите инженери по специалността "Машиностроене и уредостроене” към Техническия университет в София, филиал Пловдив, вече приключили с изпитите в първата си сесия. Но са още по-надъхани и куражлии за следващия семестър, защото очевидно трудностите да носят не една, а две, че и повече „дини под една мишница” ги калява, а динамиката на новото им ежедневие е по-скоро адреналинът, който прави животът още по-интересен и смислен.

Номер 1 – Ивайло Тонев Стефанов

Ивайло Тонев Стефанов е безспорният Номер 1 по успех от първите академични изпити. 31-годишният отличник е началник-смяна в Завод 1, цех 222. Започнал е в „Арсенал” преди 9 години като машинен оператор, но будният и амбициозен младеж бързо се издига в йерархията и от 2014 година е началник-смяна. Завършил е Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в Казанлък, а след това придобива степен бакалавър по бизнес администрация в Европейския колеж в Пловдив. Ивайло Стефанов завършва и магистратура по корпоративно управление в Пловдивския университет, а второто висше образование, което записва, е за машинен инженер по Студентската програма на „Арсенал”. „Искам да се развивам”, кратко казва Ивайло, който има най-висок общ успех от изпитите след първия семестър – 5.20. Пълно 6 има по химия и информатика и отсега се стяга за новите предмети – вторите части на висшата математика и физиката, механика... Според него, никак не е лесно да се работи и учи – след смяната в цеха трябва да залягаш над предметите. „Ученето и работата не са за всеки, трябва мотивация, постоянство, упоритост. Но това е голям шанс за младите хора да се развиват, да вървят напред. Предметите не са лесни и искат много четене, но имаме подкрепата на нашите преподаватели и на колегите. Упражненията стават в лабораториите на „Арсенал”, където специалистите ни учат и ни насърчават да напредваме. Много е важна и подкрепата на ръководството на фирмата, което ни предостави тази възможност да следваме висше образование и финансово ни помага със семестриалните такси”, допълва още отличникът на випуска. За Ивайло Стефанов връзката теория-практика е здрава, защото няколкогодишният опит в завода му помага в усвояването на техническите предмети. Но има и много нови неща, които научава в процеса на обучението и непрекъснато надгражда върху знанията и уменията си. „Човек има ли желание, всичко става”, е изводът на младежа, който очевидно добре планира времето си между работата в завода и ученето, футбола за удоволствие и ангажиментите в село Розово, където помага на брат си.

Другият Номер 1 - Светослава Пламенова Райчева

Светослава Райчева е безспорният фаворит в зимната сесия сред жените арсеналки, поели трудния път на инженерното образование. Майка на две деца – Марк на 10 години и Паула на 5, с неотменните семейни отговорности, въпреки че съпругът Добрин й помага изключително много, работничка в Завод 3/130. Завършва първия семестър с 4.80 на изпитите, като физиката взема с пълно 6. Справя се повече от добре с математиката, информатиката, материалознанието и останалите предмети, които никак не звучат по женски. Но мъжкото момиче на Завод 3/130 се бори упорито да е сред най-добрите. „Работим и учим – не е лесно, но трябва да вървим напред”, казва тя. В „Арсенал” е от година и половина, а преди това е работила 12 години в Испания. Винаги е искала да учи и да се развива и ето че мечтата й се сбъдва в Казанлък, по Студентската програма на предприятието. Радва се на предоставената възможност и като истински боец съчетава работата в цеха със задълбоченото учене и отговорностите в семейството. Защото целта, която младата жена си е поставила, си струва всички тези усилия.

Спортистът Венцислав Славов

Венцислав Славов е спортист по дух и призвание. Не само защото е завършил Спортното училище в Стара Загора, но защото със спортен хъс върви напред в своето академично образование и към професията на машинен инженер. Младият мъж от 3 години работи в „Арсенал”, в Завод 6/160. „Не е лесно да работиш и да учиш, но си заслужава”, казва Венцислав и се усмихва, защото, въпреки напрежението, е доволен от решението си да следва висше образование. Все пак е само на 26 години и светът определено го очаква.

48-те работници, които са първите редовни студенти - държавна поръчка, се обучават по специалността „Машиностроене и уредостроене” по Студентската програма на „Арсенал”. Специалността е с насоченост към оръжейното и боеприпасното производство и единствено се изучава във филиала в Пловдив на Техническия университет - София. Те ще следват 4 години, общо 8 семестъра, като първият от тях вече приключи. Обучаващите се по тази програма имат лекции и упражнения на територията на предприятието и едновременно с това работят на своите работни места в дружеството, благодарение на гъвкавата схема на обучение.

За всички студенти по програмата

и за арсеналските студенти в Техническия колеж в Казанлък дружеството заплати изцяло таксата за първия семестър. През втория семестър, при успех 5.50 и нагоре отново обучението е безплатно за студентите. За тези, които имат успех между 4.50 и 5.50, „Арсенал” плаща 70% от таксата, а за останалите с успех до 4.50, но са си взели изпитите - 50%. Една сериозна подкрепа, прибавена към останалите много добри условия за обучение, която мотивира младите хора и им дава път към професионално и кариерно развитие.