Сдружение „Жените на Казанлък“ участва в среща дискусия на тема “ Равенство за всички – от нас зависи“. Инициативата е съвместна с Българска платформа на Европейско женско лоби при домакинството на Дамски клуб „Родопчанка“ - Смолян.

Темите, които се обсъдиха на събитието, бяха свързани със създадения през м. септември 2021 г. в Казанлък Дискусионен клуб “Жерав“, неговите принципи и ангажираност, значението и възможностите на гражданското участие, застъпничеството, съобщи Стела Кехайова, председател на казанлъшкото сдружение.

„Жените на Казанлък“, Българска платформа на европейско женско лоби, както и Дамски клуб „Родопчанка“-Смолян се обединяваме за гражданско участие по един достъпен и разбираем за обществото начин и насърчаваме гражданското участие. На практика, ние създаваме една платформа за обсъждане на обществено значими теми, в която ще се включат и представители на местната власт, на гражданските организации, на работодателите. И не на последно място, ние ще чуем техните гледни точки, ще дадем информация и ще ги ангажираме на наша страна. Пречупена през призмата на правата на жените, правата на човека, въобще, гражданското им участие дискусията ще бъде отправна точка за гражданското общество. Защото крайно време е преформулирането на политиката да се основава на достъпа до информация и възможностите за диалог за определяне на нужди и инициативи", сподели след форума Стела Кехайова.