От 15 до 30 август две улици и две кръстовища в град Казанлък ще бъдат затворени за ремонт по проект на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора, за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в града. Въвежда се временна организация и безопасност на движението както следва:

- Затварят се пътните платна в двете посоки за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на ул.„Кайнарджа“ в Казанлък:

- В двете посоки ще бъде затворено кръстовището в участъка с ул.„Москва“ до кръстовището с ул.„Вардар“;

Въвежда се временен режим на движение на МПС-та по обходните улици: ул.„ Москва“, ул.„ Вардар“, ул.„24- ти Август“ към съществуващата улична мрежа в града.

- Затваряне на пътните платна в двете посоки за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства се въвежда на ул.„Преображение“ в град Казанлък:

- В участъка от кръстовището с ул.„Тракия“ до кръстовището с ул.„Тъжа“ движението ще бъде затворено в двете посоки;

Въвежда се временен режим на движение на МПС-та по обходните улици: ул.„Георги Кондолов“ и ул.„Мусала“ към съществуващата улична мрежа в града.

- Затварят се пътните платна в двете посоки за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства на ул.„Тракия“ в Казанлък, както следва:

- Участъкът от кръстовището с ул.„Георги Кондолов“ до кръстовището с бул.„Никола Петков“ ще бъде затворен в двете посоки;

Въвежда се временен режим на движение на МПС-та по обходните булеварди и улици: ул.„Георги Кондолов“, ул.„Мусала“, бул.„Никола Петков“ към съществуващата улична мрежа.

- Затворени за движение, спиране и паркиране в двете посоки ще бъдат пътните платна на ул.„Тъжа“ в града, както следва:

- Затворен в двете посоки ще бъде участъкът от кръстовището с ул.„Георги Кондолов“ до кръстовището с бул.„Никола Петков“.

Въвежда се временен режим на движение на МПС-та по обходните булеварди и улици: ул.„Георги Кондолов“, ул.„Мусала“, бул.„Никола Петков“ към съществуващата улична мрежа в Казанлък.

Временната организация на движението е със срок на действие от 08.00ч. на 15.08.2022г. до 17.00ч. на 30.08.2022 г., съобщава общинският пресцентър.