Започва плащането на данък МПС Жителите на община Казанлък вече могат да заплащат годишния данък върху превозни средства за текущата година. Налогът се плаща на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври 2017г.

На тези, които предплатят цялата дължима сума за годината до 30 април, ще бъде направена отстъпка от 5 на сто.

За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през 2017г., данъкът трябва да бъде заплатен в двумесечен срок от датата на придобиването, съответно - на регистрацията им за движение.

Плащания в брой и чрез ПОС-терминално устройство се приемат в касите на паричен салон на партерен етаж и стая 10, етаж 5 /касите на „Местни приходи“, Казанлък, бул. "Княз Ал. Батенберг" № 4/, всеки делничен ден от 08.30 до 17.30 часа, без прекъсване.

Плащания в брой се приемат и в паричните салони „Български пощи” ЕАД.

През интернет може да бъдат ползвани услугите на EasyPay и Epay.