32.016 милиона кубически метра вода в момента е обемът на язовир „Копринка” край Казанлък. При максимален обем от 142 млн. куб. метра, данните от тази сутрин сочат, че съоръжението е пълно едва на 22 процента. Притокът е 3,560 куб. м/секунда, а разходът е нула, т.е. няма изпускане от водното съоръжение нито в главния канал, нито в река Тунджа.


Въпреки затоплянето на времето през последните два дни, язовирът не се пълни в резултат на снеготопене, а проверка на място показва, че в покрайнините водният басейн все още е замръзнал. Падналият до момента дъжд също не е съществен фактор за особена промяна нивото на водите в язовира.


Измереното количество валеж в Хидрометеорологичната станция в Казанлък е 1,6 литра на квадратен метър. Температурата в града тази сутрин е плюс 2,7 градуса.