Възможности за работа в "Арсенал" Казанлък за висококвалифицирани специалисти Арсенал" АД – град Казанлък търси висококвалифицирани, с опит специалисти, за следните позиции:
Ръководител Конструктивен отдел
Инженер конструктор

Инженер проектант ОВК / отоплително-вентилационни и климатични/ инсталации

За позицията Ръководител Конструктивен отдел има изискване кандидатите задължително да владеят писмено и говоримо английски език.
За останалите позиции владеенето на английски език е препоръчително.

Желаещите да кандидатстват за позициите могат да изтеглят своите документи от сайта на „Арсенал“ АД


получени от гише „Пропуски“ на Централен портал от 7,00 до 17,00 часа.
Попълнените документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес:

kadri@arsenal-bg.com или подадени лично в Приемната на фирмата всеки делничен ден от 9,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 15,30 часа, на адрес:
гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 100, Офис №4
Повече информация за възможностите за работа в „Арсенал“ АД, както и за конкретната позиция и условия, може да получите от Направление "Човешки ресурси" на фирмата,
на телефон: 0431/ 5 77 47
Фирмата предлага редица социални бонуси и възможности за кариерно и допълнително професионално развитие.