Водата в "Арсенал"  е годна за пиене

Питейната вода на територията на "Арсенал" АД е годна за пиене.

Това са констатациите, направени и с официален протокол, от инспекторите от Регионалната здравна инспекция -РЗИ, от края на декември / 21.12. 2018 година".

Месец преди това заради повишени нива на някои елементи във водата, бе преустановена нейната употреба за пиене.

С последната проверка здравните инспектори са категорични, че наличие на вредни за здравето на работещите елементи в нея няма и питейната вода е годна за консумация.

Работещите могат спокойно да ползват чешми и други водоизточници с питейна вода на територията на фабриката, съобщи за zakazanlak.bg Петър Петров, административен директор на "Арсенал" -Казанлък..