Ваучери за новородени ще дава и тази година Община Казанлък

Отпускането на еднократна помощ за новородено дете ще продължи и през новата 2022 г., съобщи кметът на Казанлък Галина Стоянова. По нейна инициатива две поредни години родители на новородени в община Казанлък получават ваучери. Финансовата помощ в размер на 500 лв. е за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни. От нея могат да се възползват всички родители, които отговарят на условията, разписани в Наредба 17 на Общинския съвет.

До момента през 2021 г. от подадени 267 заявления ваучери са получени за 260 деца. През 2020 г. подадените заявления са били 221, като от тях 36 не са отговаряли на критериите. Финансова помощ са получили родителите на 187 бебета.

От началото на новата 2022 г. 32-ма родители са подали заявления за помощ за новородено, като само едно лице не е отговаряло на изискванията по Наредба 17.

От 2020 г. до 14.01.2022 г. Община Казанлък е подпомогнала семействата на 478 новородени, а средствата са в размер на общо 239 000 лева.

Съгласно Наредба 17 към момента на подаване на заявление - декларация и двамата родители трябва да са с постоянен и настоящ адрес в община Казанлък, като поне единият от тях трябва да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от 3 години преди датата на раждане на детето. Заявлението за отпускане на финансова помощ се подава еднократно в рамките на девет месеца, считано от датата на раждане на детето. Заявление, подадено след изтичане на този срок, няма да бъде разглеждано. Финансовата помощ се предоставя в 14-дневен срок от издаване на заповедта за отпускане й. Всички останали изисквания за кандидатстване желаещите родители могат да прочетат в сайта на Община Казанлък, където е публикувана Наредба 17, а именно: https://www.kazanlak.bg/page-9743.html.