Уникален български учен представят в Казанлък


Уникалният български учен, автор на мащабния труд „История на средновековната българска държава”, проф. Васил Златарски, е представен в изложбата „Васил Златарски – епоха в българската историческа наука“. Тя бе открита в Музея на розата по повод 152-годишнината от рождението на големия български историк-медиевист. Изложбата е организирана от Научния архив на БАН, Регионален академичен център-Казанлък и Исторически музей „Искра“.

За изключителния принос на проф. Златарски в развитието на българската историческа наука говориха директорът на ИМ „Искра” д-р Момчил Маринов, а самата изложба и акцентите в нея, показани на специално изработени пана, бе представена от иннж. Владимир Чучумишев, координатор на Регионалния академичен център –Казанлък към Българската академия на науките и общински съветник от групата „Експерти за Казанлък”. Изследванията на проф. Златарски са задълбочени, последователни, прецизни - изследвания, които осветяват редица исторически събития и периоди в историята на България. Изложбата представя копия на документи, факсимилета от писма и ръкописи на проф. Златарски, които са безценни за историческата наука.


На вернисажа присъстваха кметът на община Казанлък Галина Стоянова, началникът на кабинета й Сребра Касева, омбудсманът Гинка Щерева, директорът на НПМ „Шипка-Бузлуджа” д-р Чавдар Ангелов, арх. Ивелин Недялков, граждани. Изложбата ще бъде експонирана до средата на месец май във фоайето на Музея на розата и ще бъде напълно безплатна за разглеждане, както от посетителите на музея, така и от ученици и граждани, които искат да се запознаят с мащабната научна дейност на човека-епоха в българската историческа наука.

Васил Златарски е роден в Търново през 1866 г., един от четиримата синове на Никола Златарски. Завършва класическа гимназия (1887 г.) и история в Санкт-Петербургския императорски университет през 1891 г. Специализира в Берлин през 1893-1895 г. От есента на 1895 г. животът му е свързан с Висшето училище (днес Софийския университет). На два пъти става ректор на Университета през 1913 и 1924 г. От 1900 г. Златарски е член на Българското книжовно дружество (от 1911 г. преименувано на Българска академия на науките), а от 1921 г. до смъртта си е заместник-председател на БАН. Член-кореспондент на Руската академия на науките в Санкт Петербург, дописен член на Чешката академия на науките в Прага и на Югославската (Южнославянската) академия в Загреб. Почетен доктор на Харковския университет и дългогодишен председател на Българското историческо дружество. Сред обширното му книжовно творчество безспорно най-ярко се откроява неговата „История на средновековната българска държава“ в три тома. По света няма историк, изкушен от средновековната българска история, който да не е запознат с това фундаментално изследване.