Търсят се учители

Почти два месеца от началото на новата учебна година продължава търсенето на учители. Шест са обявените свободни позиции за преподаватели в Бюрото по труда в Казанлък. Търсят се учител по математика, физика и астрономия и информационни технологии, учител само по математика, учител по биология и здравно образование, учител по руски език - лекторски часове, учител - подготвителна група и учител - начален етап.

Продължава търсенето на специалисти в здравеопазването – 9 лекари, 14 медицински сестри и 5 акушерки. Традиционно се търсят машиностроители – монтьори, машинни оператори, шлосери, заварчици, но прави впечатление, че броят им е значително намален спрямо предходни обявления на трудовата борса.

40 общо са свободните места за работа в шивашката индустрия – 20 машинни оператори и 20 души за гладене. И за двете позиции не се изисква ценз, може да кандидатстват и хора без образование.

С висше образование свободните позиции са единствено в сферата на образованието и здравеопазването, преобладават позициите за хора със средно и средно специално образование.