Търсят се машинни инженери

През следващите 12 месеца най-търсените специалисти с висше образование ще бъдат машинните инженери, а при среднистите най-търсените професии са шивач, заварчик, оперативен счетоводител и машинен оператор. Това стана ясно от заседание на Областната комисия по заетостта в област Стара Загора, след отчитане на резултатите от второто за тази година проучване на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от работна сила.

Проучването е проведено в периода 1 август-20 септември 2019 г. Анкетата, съдържаща 11 въпроса, са попълнили 200 работодатели от Старозагорска област, по-голямата част от които развиват бизнеса си в сектор индустрия.

Анкетите показват също, че през следващите 6 месеца нов персонал ще търсят само 22,1 % от отговорилите на въпросите работодатели.

В по-дългосрочен план – от 3 до 5 години, отново най-търсени се очертава да бъдат средните специалисти в областите машиностроене, металообработване и металургия и висшистите с електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство.

Над 76 процента от работодателите са заявили, че срещат затруднения при намирането на работна сила.

Според 89.3 процента от анкетираните, най-важните и необходими знания и умения, които трябва да притежава персоналът в една фирма или организация на първо място са уменията на служителите и работниците за самоконтрол и дисциплина. Като най-важна компетентност, която трябва да притежава един служител, е посочена възможността за свободно общуване на български език.