Общинският съвет на Казанлък реши да се разкрие нова вътрешноградска линия № 2, която да осигури транспорт за връзка на южната индустриална зона – „Арсенал“, със северните жилищни зони на града. Решението е взето на редовното заседание на местния парламент на 29 юли 2021 г.

След извършени обходи и засичане на маршрута на съществуващия градски транспорт и проучване на особеностите, е установена необходимостта от обособяване на пет нови спирки за изпълнение на новата маршрутна линия № 2, които са:
- спирка – ППМГ „Никола Обрешков““ /източно от училището/;
- спирка – Сервиз „Тексако““ /срещу сервиза/;
- спирка – Музей на розата /ул.“Войнишка“, срещу паркинга на музея/;
- спирка - ДГ №8 „Васил Левски“ /на ул.“Александър Стамболийски“, до детската градина/
- спирка - Манастира /бул.“23 пехотен Шипченски полк“ №40 /пред магазин „Добрев байк“/