Близо 300 са свободните работни места, които Бюрото по труда обяви днес за Казанлък и региона. Преобладамащият брой са за хора със средно образование, като от тях остават най-търсени специалистите с технически познания и умени

Трайно незаети остават позициите за лекари, медицински сестри и акушерки. От края на месец декември 2017 година до днес казанлъшката трудова борса обявява свободни работни места за 10 лекари, 5 медицински сестри и 5 акушерки. Продължително време се търсят и четирима инженери със специфични знания и умения. Това са инженер-конструктор в сферата на машиностроенето, който да владее програмата AutoCad, инженер-проектнант по електрочаст – бакалавър или магистър, с чужд език и владеене на MS office, Internet, AutoCad, Eplan, софтуер за управление и проектиране, инженер-проектант по КИП и А, както инженер-проектант по електро- и КИП и А /контролно-измервателни прибори и автоматизация/. Сред специалистите с висше образование се търсят още програмист с английски език, още двама инженери, един технолог и един химик, както и трима учители по различни предмети.

Среднистите с техническо образование като оператори на металообработващи машини, стругари, фрезисти, шлайфисти, електромонтьори, електротехници също са сред търсените специалисти.
Със затопляне на времето се заявяват все повече свободни работни места за сезонни работници като готвачи, сервитьори, бармани, камериерки и работници в консервни фабрики.37 са и обявените незаети места за общи работници в промишлеността. За тях и за работниците в консервните предприятия няма изисквания към образователния ценз.