Топлото време  не „приспа” розата

Топлото време през януари и началото на февруари се отрази неблагоприятно върху развитието на маслодайната роза, каза директорът на Института по розата и етерично-маслените култури в Казанлък доц. д-р Ганка Баева. Необичайно високите температури за сезона, топлата и суха досега зима не позволиха на розите да изпаднат в покой,което е предпоставка те да се разлистят по-рано. А това е много неблагоприятно за по-нататъшното им развитие, тъй като е възможно да паднат слани през идващите месеци, които силно ще увредят зародиша на розовия цвят.

Според розопроизводители, подобно било положението през 2019 година, когато падналите слани през месец април са се отразили негативно и реколтата е намаляла с 30%. Вече имало и доста изоставени розови градини, което можело да доведе до дефицит на розов цвят. В същото време не се говорело за по-високи изкупни цени спрямо миналата година, а разходите растели.

По думите на доц. Баева, проблеми в розопроизводството има. Все още има непродадено розово масло, а конкуренцията в производството на ценния продукт от страни като Турция, Иран и други набира все по-голяма скорост.

С приетия на 16 януари 2020 година Закон за маслодайната роза се очаква да се решат редица въпроси в бранша. Законът предвижда насаждения от маслодайна роза да се създават само от сертифициран посадъчен материал с доказан произход, да се регламентират взаимоотношенията между производители и преработватели, да има публичен електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от маслодайна роза. Очаква се също да започне идентификация на насажденията с маслодайна роза от настоящата 2020 г., която да приключи до средата на следващата година.