Днес и утре (19-и и 20-и май 2022 г.). ще има проверка на работа на системите за масово оповестяване ще бъде проведена в Казанлък.
При провеждането на проверките за техническа изправност на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението те ще възпроизвеждат звуков сигнал еднократно за не повече от 15-20 секунди, което не бива да тревожи гражданите.
Профилактиката на сирените за предупреждение се провежда ежегодно в този период на годината. Тестовете са в изпълнение на Заповеди на Областна управа и съответно - Община Казанлък.