С пълно единодушие, без недействителни бюлетини, тандемът Цветанка Пискова, председател – Любомир Лалев, заместник-председател, бе избран да ръководи Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа” – Казанлък, за нов 4-годишен мандат. Това обяви след проведеното тайно гласуване председателят на Комисията по избор Светлана Станчева, заместник-председател на ФСО на КТ "Подкрепа" в Арсенал" АД, по време на Отчетно-изборната конференция на синдиката. Тя се проведе на 14 май в Казанлък.

От 60 делегати, в работата на конференцията взеха участие 56 от структурите на синдикалната организация в различни сфери на обществения и икономическия живот. Всички те дадоха единодушно гласа си за екипа Пискова-Лалев. Цветанка Пискова бе избрана за 7-и път за председател на синдиката в регион Казанлък, а двамата със заместник-председателя Любомир Лалев започват като екип четвъртия си мандат. Лалев е председател на най-голямата синдикална организация на КТ „Подкрепа” на територията на община Казанлък – Фирмената синдикална организация в „Арсенал” АД.
Форумът избра и регионални секретари, също представители на синдикалните организации в различни сфери.

Гости на конференцията бяха председателят на СФММ Стефка Примова,председателите на регионалните структури в Карлово и Стара Загора, председателят на КНСБ в Казанлък Николай Маринов, секретарят на Казанлъшката търговско-промишлена палата Йордан Игнатов и други. Форумът премина под знака на 30-годишнината от създаването на Профсъюз „Подкрепа” в България и 30 години от учредяването на неговата структура в Казанлък.

Организацията в града на розите е една от първите в страната и е сформирана по-малко от месец след 10 ноември 1989-а – на 5 декември същата година. Учредителното събрание е ръководено от казанлъшкия художник Христо Генев, съучредител на националния профсъюз на 8 февруари 1989 г. За първи председател в Казанлък е избран Любен Григоров, а за членове на Управителния съвет са избрани Маргарит Бончев и Христо Панчеревски.

В историята на „Подкрепа“ в Казанлък председатели на регионалния синдикат са били Любен Григоров, Евтим Буюклиев, Антон Табанджов, Димитър Петков и Цветанка Пискова. Почти през цялото време като заместник-председатели на регионалната организация са били представители на синдикалната структура в „Арсенал“, включително и настоящият председател на ФСО на КТ „Подкрепа“ в дружеството Любомир Лалев.