Клуб на машиностроителя е създаден в Казанлък. Мототото на клуба е "Да бъдем по- близо до хората".

Инициативата за това е на основна партийна организация в кв. “Павльов мост“ в Казанлък, съобщават от Общинската организация на БСП.

Целта на клуба е да се разширява влиянието на партията чрез засилване на връзките с професионалните общности.

Участието в клуба ще е на доброволен принцип, като в него ще се обсъждат специфични въпроси, свързани с машиностроенето, ще се предлагат инициативи за работа по секторни политики, става ясно от съобщението. В клуба ще се обсъждат конкретни технологии, проблеми в икономиката, проблеми с кадрите.

Председател на новия клуб е Благовест Благоев, представител на "Арсенал". – председател на учредения клуб.

По думите му, "тук са най-добри възможности за решаване на въпроси от общ интерес, целенасочено търсене на активността и компетентността на гражданското общество.”


Той допълни още, че Клубът ще предложи и сътрудничество с Техническия колеж по специалности от професионалното направление “Машинно инженерство“ в гр.Казанлък.