Ще искат по-скъп ток от началото на юли

До края на месец март 2019 г. дружествата от групата на EVN България ще внесат в КЕВР заявленията си за утвърждаване на нови цени от 1 юли 2019 година. това съобщават от Пресцентъра на енергийното дружество.

Оттам уточняват също, че ценовото заявление на “Електроразпределение Юг“ ще бъде изготвено на база одобрените в Ценовото решение на енергийния регулатор необходими приходи за текущия регулаторен период, индексирани с индекса на инфлацията, нивата на балансиращата енергия, разликата между прогнозните количества пренесена енергия и реално достигнатите и други.

В момента цените на електроенеригята на дружествата от групата на EVN България е както следва: дневна 0,21596лв./kWh и нощна 0,12271 лв./kWh.