С целеви 450 хиляди лева асфалтират улици в селата


С допълнителен трансфер от централния бюджет в размер на 450 хиляди лева, отпуснати с Министерско постановление от 7 август 2018 година, Общинска администрация предлага на Общинския съвет да бъдат асфалтирани няколко улици в населените места на територията на община Казанлък. Решението за това ще бъде взето на редовното заседание на местния парламент, което се свиква на 26 септември, сряда. Улиците, за които има предложение, се намират в селата Долно Изворово, Хаджи Димитрово, Ясеново, Копринка, Кънчево, Бузовград и град Крън. Със 100 хил. лева от тези средства ще бъдат асфалтирани и алеи в Гробищен парк-Казанлък, и алея на жилищен блок на бул. „23 Пехотен Шипченски полк” – 50 хил. лева.

Още 378 728 лева целеви трансфери получава Общината за почистване на речни легла и изграждане на съоръжения и подпорни стени. Това е по ПМС от 29 юни 2018 г. Пак с решение на правителството с дата 30 юли т.г. 7000 лева целево получава Община Казанлък като допълнителен трансфер за изграждане на паметник, посветен на химна на 23 Пехотен Шипченски полк.


По Национална компания „Чиста околна среда” на ПУДООС Общината получава 10 000 лева за облагородяване на междублоково пространство на ул. „Константин Величков” и още 9994 лева за изграждане на детски кът в село Горно Черковище.

Поради увеличаване на зелените площи в града щатните бройки в направление „Озеленяване” на Общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата” се увеличат с 20 души, а в направление „Чистота” – с 5, като промените стават в рамките на бюджета на предприятието за 2018 година.


Предложението за разпределяне на средствата за четвъртокласната пътна мрежа е за пътя Казанлък-Розово средствата да са 80 769 лв. с ДДС за 3500 кв.м. За пътя Дунавци-Голямо Дряново се предлага да се отделят 34 615 лв. с ДДС за 1500 кв. м, и за пътя Шейново-Хаджи Димитрово сумата и квадратните метри са същите.

С тези и други промени ще се направи изменение в Инвестиционната програма на Община Казанлък и съответно ще се коригира общинския бюджет за тази година.