Инфлацията вдига цените на земеделската земя и за наемът за ползването на нивите. Рентите в Добруджа, които се плащат масово поскъпват с около 20%. На общинските земи в същия район те стигнаха 180-190 лв./дка на година. Според Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация зърнопроизводителите (НАЗ), подобни процеси на поскъпване вървят и в другите райони на страната.
Прогнозата за поскъпване на рентите бе потвърдена и от Борис Антонов от Сдружението на собствениците на земеделска земя - арендодатели. Спрямо миналата година средното им нарастване е 20-25%, твърди той. По думите му, рентите и наемите на земеделската земя остават най-високи в Североизточна България, а най-ниски в югозападните райони. „Средната рента в България през миналата година е била 50 лв./дка, най-високите са доближавали стотина и то в изключителни случаи.
Фермерите не са задължени да вземат земята от арендаторите за ползване, но на практика те диктуват цените. Когато обаче собствениците в дадено землище се обединят успяват да защитят интересите си и да издействат по-високи ренти или наеми. Всичко зависи от организацията от арендодателите. Засега обаче тя е слаба, защото те трудно се обединяват хората, разпръснати из страната. Понякога частните арендатори дават по-високи ренти, когато в землището има конкуренция на друг техен колега, но по-честата практика е те да се договарят помежду си. Антонов смята, че едва 10-12% от земята у нас се обработва от земеделски кооперации.
Радослав Христов, смята че в момента, заради кризата, няма реален пазар нито на земята, нито на рентите, нито на зърното. Причината е, че цените в момента не са пазарни. Според него, засега няма фалирали зърнопроизводители.
По информация от сайта на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) в периода между 2017 и 2021 година средната цена на нивите е у нас се увеличила от 813 на 1252 лв. за декар.
От 2018 до миналата година рентите са скочили от 49 на 57 лв. за декар. Все още няма официална статистика за цените на земята и рентите за 2021-ва в отделните райони. По данни на НСИ за 2020 г. най-високата средна рента от 77 лв./дка на година е регистрирана в района на община Главиница, Силистренско. Само на още две места в страната рентите са били близки до нея, 74 лв. - в Ситово в същата област и в Тервел, Добричко 71 лв./дка. Най-евтино по 13 лв. за декар се е плащало на собствениците в община Габрово. За страната средната рента е била 45 лв. за декар.
На пазара на земеделската обаче област Добрич е била безспорен лидер със средна цена от 2001 лв./дка през 2020-та. В четири общини там тя е била поне 2 бона, като най-скъпо - по 2254лв./дка. В дъното на класацията е община Мирково, Софийско със средно ниво на сделките от 140 лв./дка. Оценката на нивите зависи главно от няколко фактора – размерът на парцела и категорията на земеделската земя и накрая, от търсенето в района.