Продължението на надлез „Катекс“ – нови тротоари и осветление

По предложение на общинските съветници от групата "Алтернативата на гражданите" бяха включени в Инвестиционната програма на Общината отводняването под моста след надлез "Катекс" и възстановяване на тротоарите в този участък

След като в началото на месец септември бе асфалтирано продължението на бул. „Розова долина“ от края на надлез „Катекс“ до връзката с републиканската пътна мрежа, сега вървят ремонти на тротоарите от двете страни на пътния участък. Направена бе отводнителна система и бе изградено осветление, което до момента липсваше в тази отсечка от булеварда. Тротоарите вече са оформени и почти приключва поставянето на настилката.

Реконструкцията на участъка е съобразно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2021 година. Тя е част от дейностите по текущи ремонти на тротоарните пространства в града, за които общо са заложени 300 хил. лева в общинския бюджет.

Специално за изграждането на тротоари по продължението на бул. „Розова долина“ към „Арсенал“ и за отводняването под моста заслуга имат общинските съветници от групата „Алтернативата на гражданите“. По тяхно предложение, направено още през м. януари тази година, тези строително-ремонтните работи бяха включени в Общинската инвестиционна програма за 2021-ва и вече се изпълняват. Това е едно от възловите места за движение на МПС и на пешеходци.

По думите на заместник-кмета по инфраструктура, строителство и транспорт на община Казанлък Даниела Коева, най-вероятно ще бъдат затревени и склоновете под моста в посочения участък, въпреки че съоръжението е част от републиканския път. Но така ще се постигне пълно обновление и завършен вид на цялото пространство.

Ремонтните дейности се извършват от Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ - Казанлък, а асфалтирането на улиците – от избраната фирма изпълнител „Пътностроителна компания Ес Би Ес“ – Стара Загора.