Продължава търсенето на лекари и медицински сестри в Казанлъшко

Повече от 6 месеца Бюрото по труда в Казанлък обявява свободни работни места за лекари и медицински специалисти. Към 8 октомври 2019 година продължават да се търсят 9 лекари, 14 медицински сестри, 5 акушерки - всички с висше образование. Вакантните места за лекари са за специалисти по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, вътрешни болести, неврология и без специалност. Едно свободно място е обявено за специализант по неврология.19 са специалистите по здравни грижи, от които трудовият пазар в Казанлъшки регион има нужда, съгласно посочените позиции. От специалистите с висше техническо образование се търсят инженер-конструктор и строителен инженер. Свободни са две позиции за учители – по математика, физика, астрономия и информационни технологии и учител в детска градина.

От машиностроителните професии на дневен ред остават машинните оператори, монтьори, стругари, фрезисти, електромонтьори, настройчици на машини с ЦПУ, оператори на преса за метал, общи работници в промишлеността, машинни оператори в шивашката индустрия.

Общо свободните позиции, за които се търсят специалисти с различен образователен ценз и квалификация, са 217. Само за 3 от всички свободни работни места няма изисквания за образование към кандидатите. Единственото обявено свободно работно място за хора с трайни увреждания над 50% е за работник в консервна фабрика.