Продължава набирането на преброители До 16 ноември, 2020 г. продължава срокът за набиране на преброители и контрольори за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.
Кандидатите трябва да подадат заявления по образец в общината, като документите могат да бъдат изтеглени от сайта на съответните общини.
При преброяването населените места и райони ще бъдат разделени и ще съдържат приблизително 100-120 домакинства и около 250-300 лица. Като разделянето е съобразено с особеностите на районите и населените места.
Заплащането на всеки преброител ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища, сгради и електронно преброени.
Най-подходящи за преброители са комуникативни хора, със завършено средно или висше образование, заети в икономическата, финансова, социална, административна дейност, лица с технически познания, студенти.
Тяхната задача ще бъде да посещават домакинствата от 8.00 до 20.00 часа, включително събота и неделя. Трябва да се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Кандидатите ще преминат през предварително обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна.