През 2016 година най- малко ще работим през септември На два пъти по четири почивни дни ще има българинът през септември тази година, съгласно приетия график от Министерския съвет за почивните дин през новата година, съобразени и с официалните празници в нашия календар.
По традиция почивните дни за новата година обикновено се приемат на последното за предходната година заседание.
След дългата коледно-новогодишна ваканция, на практика такава се задава пак, наполовина, през март, май и септември, когато почивките са на двда пъти по четири ина практика при добро време българинът може да си изкара и второ море.
За да не се прекъсва работната седмица, както и да се осигури по-ефективно използване на почивните дни, кабинетът взе решение да обяви за неработни 4 март (петък), 23 май (понеделник), 5 септември (понеделник) и 23 септември (петък). Те ще се отработват съответно на 12 март (събота), 14 май (събота), 10 септември (събота) и 17 септември (събота).
Разместванията се налагат, тъй като през 2016 г. Националният празник на България - 3 март, се пада в четвъртък, а по календар 4 март е петък. Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май, е във вторник, а предходният 23 май се пада в понеделник. Официалният празник 6 септември - Ден на Съединението, през 2016 г. е във вторник, а по календар 5 септември е в понеделник. Денят на независимостта на България - 22 септември, е в четвъртък, а следващият ден 23 септември се пада в петък. Дните, които се обявяват за работни, са съботи през същия месец, като по този начин броят на работните дни в месеца не се променя, което означава, че това няма да се отрази и на заплатите.

Коледата на 2016 година се пада в неделя,/25 декември/ като на практика почивен ще е само 26 декември. понеделник. Новата 2017 година ще посрещаме в събота - 31 декември.
високосната 2016 година ни подарява още един ден - 29 февруари- понеделник.